FRONTAL VEHICLES - Diesel

FRONTAL VEHICLES


galería

Una elevat percentatge de suspesos són deguts a la manca de reacció davant dels imprevistos. Amb els nostres parabrises panoràmics s’obté un camp visual excepcional. Guanyaràs amb reacció i podràs anticipar-te a aquelles situacions que requereixen d’un ampli angle de visió (pas de vianants, semàfors de molta alçada, senyals amagades, etc…).

Close

Estás navegando con un Navegador anticuado y poco seguro, por favor actualiza tu navegador: http://browsehappy.com/