A Autoescola DIESEL , a més de preparar-te per a que obtinguis els diferents permisos de conduir, també hem estructurat una sèrie de formacions complementàries pensades per a aquelles persones que ja disposin d’algun permís però requereixin d’altres necessitats associades a la conducció de vehicles.
Aquests cursos de conducció s’ofereixen de manera continuada durant qualsevol període de l’any.

Dirigit cap a aquells conductors que desitgin tornar a conduir després d’haver estat temps sense fer-ho.

Cap a aquells conductors que vulguin millorar la seva confiança en situacions concretes com per exemple: incorporacions a autopistes, circulació en glorietes, estacionaments, accessos a pàrquings, situacions de congestió, etc…
Formació estructurada i completa. Ens adaptem 100% a les teves necessitats.

L’amaxofòbia és la fòbia o por a conduir un vehicle i pot estar produïda, per exemple, a la inseguretat, a la participació de persones estimades en accidents o a qualsevol tipus de record dolorós relacionat.

Sovint es manifesta en veritables atacs de pànic i diversos individus que pateixen d’amaxofòbia es queixen d’ansietat i agitació en els dies o hores que han de conduir un vehicle. Pot presentar-se en diferents graus, fins a l’extrem en que aquesta fòbia afecta a la vida social, per exemple, evitant sortir si no hi ha alternatives de transport. Això pot afectar-li professionalment a causa dels problemes que li ocasiona al no poder mobilitzar-se. Els objectius que pretendrem obtenir seran:

– Desenvolupar un sentiment positiu d’autoeficàcia en relació amb el trànsit.

– Implementar tècniques d’autocontrol emocional per a reduir el sentiment de por.

– Millorar la capacitació tècnica per a conduir el vehicle.

El nostre propòsit és que aquelles persones que necessitin desplaçar-se, i la seva por els hi ho impedeixi, puguin fer-ho d’una manera tècnicament satisfactòria i amb un sentiment d’autoeficàcia suficient.

La conducció eficient consisteix a introduir certs canvis en els hàbits de conducció per adaptar-los a les innovacions introduïdes en els motors actuals.

La forma tradicional de conduir no té en compte aquestes innovacions i les possibilitats dels nous vehicles i és per aquest motiu que ens hem d’adaptar a elles. La conducció eficient permet entre altres coses:

– Reduir el consum de carburant (fins a un 40%) i amb això la contaminació ambiental.

– Millorar el confort de l’ocupant i incrementar la seguretat.

– Reduir la despesa de manteniment del vehicle.

– Incrementar la velocitat mitjana.

 

Estás navegando con un Navegador anticuado y poco seguro, por favor actualiza tu navegador: http://browsehappy.com/